You have reached the website

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μας! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Η NESTLE Ελλάς Α.Ε. (εφεξής η “NESTLÉ”) δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

 

  1. 1.       Επιτρεπόμενη χρήση

Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα την Ιστοσελίδα μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτήν, όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις, αξιολογήσεις, κριτικές και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο).

Εντούτοις, η χρήση της Ιστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική . Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε:

(α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του ∙

(β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ∙

(γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές (συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων κατά της NESTLÉ), συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές ∙

(δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή

(ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η NESTLÉ είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό. Η NESTLÉ έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που υποβάλλετε, καθώς και να επεξεργάζεστε, να καταργεί ή να μην δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο η ίδια θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ακατάλληλο.

Σε περίπτωση υποστήριξης της NESTLÉ ή/και των προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος η σχέση αυτή θα δηλώνεται με σαφήνεια στο κοινό.

  1. 2.       Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της NESTLÉ εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Μάθετε περισσότερα εδώ

  1. 3.       Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

3.1. Υλικό που παρέχεται από τη NESTLÉ

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη NESTLÉ ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της NESTLÉ ή των αδειούχων της.

Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από την Ιστοσελίδα για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση) εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2014 NESTLÉ).

3.2.  Υλικό που παρέχεται από Εσάς

Δηλώνετε και εγγυάστε στη NESTLÉ ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη NESTLÉ μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης, προσαρμογής ιή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η NESTLÉ δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η NESTLÉ μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη NESTLÉ και στους αδειούχους της.

3.3.  Κανόνες που διέπουν την υπηρεσία υποβολής αξιολογήσεων και κριτικών από τους καταναλωτές (rating and review)

Επιπρόσθετα των παρόντων όρων, για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και κριτικής  ισχύουν και οι ακόλουθοι κανόνες. Για να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιαδήποτε υπηρεσία αξιολόγησης και κριτικής που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα (όπως κείμενο, φωτογραφία, βίντεο, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή πληροφορία), πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος ή να έχετε λάβει τη συγκατάθεση του ατόμου (-ων) που ασκεί (-ουν) την γονική μερίμνα. Εάν έχετε λάβει ή πρόκειται να λάβετε οποιαδήποτε αμοιβή, όπως δωρεάν προϊόν, εκπτώσεις, δώρα, οφείλετε  να το αποκαλύψετε κατά την υποβολή της αξιολόγησης ή της κριτικής σας. Εάν είστε υπάλληλος της NESTLÉ ή εργάζεστε σε εταιρεία που έχει προσληφθεί από τη NESTLÉ, θα πρέπει να αποκαλύψετε τη σχέση αυτή.

Το περιεχόμενο που υποβάλλετε θα πρέπει να είναι ακριβές και να βασίζεται στην αληθινή εμπειρία σας με το προϊόν που αξιολογείτε. Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν άλλες ιστοσελίδες, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), πληροφορίες επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου. Εσείς είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενο της υποβολής σας και όχι η NESTLÉ.   

  1. 4.       Ευθύνη

Αν και η NESTLÉ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η NESTLÉ δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους, την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Οι σύνδεσμοι παρέχονται με καλή πίστη και η NESTLÉ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε  ιστότοπους τρίτων προς τους οποίους παρέχουμε έναν σύνδεσμο. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτά.

Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς την παρούσα Ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η NESTLÉ δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από τη NESTLÉ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

  1. 5.       Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η NESTLE Ελλάς Α.Ε., Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα, Αρ. ΓΕ.Μ.Η.: 270901000.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) μέσω email στο dolce.gusto@gr.nestle.com (ii) τηλεφωνικώς στο 8001168068 (από σταθερό τηλέφωνο) ή 2106844824 (από κινητό)  ή (iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Πατρόκλου 4, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

  1. 6.       Τροποποιήσεις

Η NESTLÉ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

  1. 7.       Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H NESTLÉ δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.

Εσείς και η NESTLÉ συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα.

Copyright © 2020NESTLE Ελλάς Α.Ε.